Om föreningen

OM FÖRENINGEN


Integration Kil startade 2016. Sedan tidigare fanns föreningen Yalla Värmland som bland annat drev språkcaféer i Kil. Yalla är nu en del av Integration Kil. Ändamålet med Integration Kil är att främja integration mellan kulturer i Kils kommun.


Föreningen syftar till att skapa en länk mellan nyanlända och boende i Kils kommun, till det rika föreningslivet i kommunen såväl som Kils kommun, företag, studieförbund etc. och söka koordinera alla goda insatser som redan görs/kommer att göras för att nå maximalt resultat.


Avsikten är att stärka möjligheter till arbete och utbildning samt självkänsla, självförtroende, demokratisk påverkan och bli integrerade i samhället. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


Kontakta föreningen genom epost: info@integrationkil.se.Vid föreningens årsmöte 2022 valdes följande styrelse:

Lars Hultkrantz (ordf), Birgitta Thorén (kassör), Lars Nyberg (sekr), Anita Halth, Kerstin Rosenberg, Rita Gunnarsson, Marianne Ryd, Sven-Åke Nilsson, Maj-Britt Tibo.